Medlemskap och avgifter

Foto: Robin Andersson

Medlemskap och avgifterEngångsklättring: 100 kr. Betalas kontant genom att pengar läggs i grå box som finns i anslutning till klätterväggen, via Swish eller till plusgirot.

Kurs för grönt kort: 700 kr. I kursen ingår ett medlemskap i Kiruna Klätterklubb för ett kalenderår som bland annat inkluderar en olycksfallsförsäkring. Är du redan medlem i Kiruna Klätterklubb får du 300 kr rabatt på kursen.

Medlemskap för ett kalenderår i Kiruna Klätterklubb vuxen (18 år eller äldre): 300 kr

Medlemskap för ett kalenderår i Kiruna Klätterklubb barn/ungdom (17 år eller yngre): 150 kr

Väggavgift kalenderår vuxen (18 år eller äldre): 1500 kr. Genom att betala väggavgiften för ett kalenderår ges möjlighet till att få en tagg som gör att du kan komma in i hallen 8-22 alla dagar.

Väggavgift halvår vuxen (18 år eller äldre): 1000 kr. Gäller januari till juni eller juli till december.

Väggavgift kalenderår barn/ungdom (17 år eller yngre): 600 kr.

Väggavgift halvår barn/ungdom (17 år eller yngre): 400 kr


Om en vuxen i hushållet betalat väggavgift för ett helår kostar väggavgiften 100 kr/år per barn/ungdom. Om båda vuxna betalat väggavgift för ett helår så är väggavgiften gratis för samtliga barn i hushållet.


Betalning


Internetbank: Plusgiro 35 26 22-5.

Swish: 0706687277


Ange namn, fullständigt personnummer (t.ex. 19820224-0000) samt om du varit medlem tidigare. Skicka därefter ett mail där du uppger namn, fullständigt personnummer (t.ex. 19820224-0000), adress, telefonnummer, vad du betalar för och information om du varit medlem tidigare.

Kiruna Klätterklubb K3