Kontakt

Foto: Robin Andersson

Kontakt

Vid allmänna frågor ska i första hand klätterklubbens mailadress användas. Vid mer specifika frågor kan man vända sig till någon av personerna nedan.

Styrelsen 2017

 

 

 

 

Namn

 

Titel

 

Telefonnummer

Epost-adress

 

 

Joanna Redman

Ordförande

073-905 55 04

kontakt@kirunaklatterklubb.se

 

Yvonne Bjuhr

Kassör

070-668 72 77

kassa@kirunaklatterklubb.se

 

Lena Unneberg

Sekreterare

070-612 59 57

kontakt@kirunaklatterklubb.se

 

Christer Bjuhr

Ledamot

070-580 29 48

kontakt@kirunaklatterklubb.se

 

Helena Skoglund

Ledamot

070-543 55 52

kontakt@kirunaklatterklubb.se

 

Jesper Kronlund

Ledamot

070-559 70 91

kontakt@kirunaklatterklubb.se

 

Daniel Perttu

Ledamot

072-064 43 34

kontakt@kirunaklatterklubb.se

 

Linn Wennberg

Ledamot

070-307 47 78

kontakt@kirunaklatterklubb.se

 

Ansvarsområden 2017

 

 

 

Grepp

 

Labba Jernberg

Labba.jernberg@gmail.com

 

 

Barn och ungdom

 

Tor Strålberg

bou@kirunaklatterklubb.se

 

 

Kurser

 

Lin Eriksson

kurs@kirunaklatterklubb.se

 

 

Access

 

Mikael Grumstedt

grumstedt@yahoo.se

 

 

Webb- och taggar

 

Jesper Kronlund

web@kirunaklatterklubb.se

tag@kirunaklatterklubb.se

 

 

Tävlingar

 

Oskar Isaksson

tavling@kirunaklatterklubb.se

 

 

Klätterväggen

 

Esa Wikström

Nils Isak Idivuoma

esa.wikstrom@gmail.com

nilsiissat@gmail.com

 

 

Skidalpinism

 

Robin Andersson

skier.robin@gmail.com

Kiruna Klätterklubb K3