Inomhusklättring

Inomhusklättring


I den nybyggda Tarfalahallen som finns på Tarfalavägen 1 hittar du våra klätterväggar. Här finns en repvägg som är 12,5 meter hög samt en bouldervägg som är 4,5 meter hög.


Klicka här för att öppna en ticklista över de leder som finns på repväggen!


Acess till hallen och lån av utrustning


För att kunna komma in i hallen behöver du en tagg. För att få en tagg behöver du vara vuxenmedlem i Kiruna Klätterklubb eller en annan klubb som tillhör Svenska Klätterförbundet och betala väggavgift för ett helt år. Saknar du en tagg behöver någon med en blå tagg öppna åt dig. Personer med blå taggar (medlemmar med uppdrag inom klubben) kan vid dörren lägga in koder som gäller i fyra timmar efter det att koden lagts in. Lättast är att du skriver i klätterklubbens facebookgrupp. Länk till den hittar du längst ner till höger här på hemsidan. 


Vill du låna utrustning behöver en medlem med blå tagg öppna förrådet åt dig. Vi erbjuder lån av selar för vuxna och barn samt klätterskor.


För dig som har en tagg


 • Taggen ska registreras varje gång du går in i hallen oavsett om entrédörren är öppen eller inte.
 • Du är ansvarig för varje person som du släpper in i hallen.
 • Taggen är personlig och får inte lånas ut.
 • Taggen ger endast rätt till att använda klätterklubbens ytor och omklädningsrum. Inte fotbollsplanen eller friidrottens områden.
 • Släck belysningen och se till att ytterdörrarna är låsta när du lämnar hallen om ingen annan är kvar.


Följs inte ovan nämda regler kan du som medlem förlora din tagg.


Allmänna regler


 • För att få använda väggen måste du vara medlem i Kiruna klätterklubb alternativt följa med någon som är medlem i Kiruna klätterklubb. I medlemskapet i Kiruna Klätterklubb ingår en olycksfallsförsäkring. Många hemförsäkringar gäller inte vid klättring. Du som är sugen på att testa på klättring innan du vill bestämma dig för att fortsätta får göra det max fem gånger innan du behöver betala medlems- och väggavgift.
 • Har du frågor, ser du ett riskfyllt beteende eller märker du att någon inte följer reglerna? Fråga gärna någon annan som är i hallen eller hjälp andra att klättra säkert genom att visa vilka risker ett visst beteende medför och hur man kan minska dem. Genom att alla tar ett gemensamt ansvar för säkerheten så minskar vi risken för olyckor!
 • Ring 112 om en olycka skulle uppstå där den skadade behöver akut hjälp. Kontakta sedan någon i styrelsen för att klubben ska kunna lära sig från olyckan och arbeta för att liknande incidenter inte sker i framtiden. Du får gärna också kontakta oss om du har några förslag på någonting som skulle kunna förbättras för att göra klättringen säkrare eller om någon varit nära att skada sig.


Regler vid repklättring


Grönt och rött kort


För att få säkra någon som klättrar på de fasta repen som hänger i ankare på toppen av väggen krävs att du har ett grönt kort utfärdat av Svenska Klätterförbundet. Om du är intresserad av att ledklättra och/eller säkra någon som ledklättrar på de fasta hängare som finns på väggen så behöver du ha ett rött kort utfärdat av Svenska Klätterförbundet. Om du är en erfaren klättrare som har kompetens för att få ett grönt eller rött kort kan du skicka ett mail. Vi kontaktar sedan dig för ett praktiskt samt ett teoretiskt prov. Om du är osäker på din kunskap eller om du är nybörjare erbjuder klubben kurser med instruktörer som är auktoriserade av Svenska Klätterförbundet. Under "Kurs" i menyn kan du se vilka kurser som klubben kan hjälpa till med och hur du anmäler dig till dem.


Vid själva klättringen • Kamratkontroll skall alltid göras.
 • Alla som topprepssäkrar ska ha ett grönt eller rött kort synligt i selen.
 • Alla som ledsäkrar eller ledklättrar ska ha ett rött kort synligt i selen.
 • Två rep får aldrig gå genom samma karbin.
 • Befintliga topprep får inte användas vid ledklättring.
 • Vid ledklättring ska alla bulthängare klippas.
 • Tänk på viktskillnader.
 • Säkring med hjälp av firningsåtta eller HMS-knut är förbjudet.


Regler vid bouldering


 • Försök alltid att landa på fötterna. Chansa inte om du befinner dig högt uppe på väggen!
 • Spotta varandra. Ha alltid en kompis som håller landningsområdet fritt och som hjälper dig att landa på fötterna om du skulle falla.
 • Klättra aldrig under någon. Klättrare på väggen har alltid företräde.
 • Barn under 15 år måste ha målsmans ständiga uppsikt när de befinner sig i anslutning till boulderväggen. Lek och spring får inte förekomma på madrasserna.


Utrustning


 • All klätterutrustning ska vara UIAA/CE-godkänd och endast användas till det utrustningen är godkänd/avsedd för.
 • Klätterskor bör användas, men gymnastikskor som inte använts utomhus eller är rengjorda är tillåtna. Klättring barfota, med uteskor eller enbart i strumpor är ej tillåtet.
 • Endast flytande krita och kritboll får användas. Lös krita dammar och sprider sig i hallen.

Kiruna Klätterklubb K3